Slow ramp up / down PWM output klepsturing

PR159

Nieuw product

Laat hydraulische kleppen rustig opkomen en afnemen dmv PWM. Karakteristiek PWM instelbaar, tevens PWM ondergrens en bovengrens instelbaar.

Meer details

Meer informatie

Voeding

De pr159 wordt gevoed met een voeding van 24V (18V-30V). De print-weerszijden zijn elektrisch van elkaar gescheiden. Zodra de voeding is aangesloten op de printplaat, zal de groene indicatie LED oplichten.

Ingangen en Uitgangen

De module pr159 heeft drie ingangen (IN1, IN2 en IN3) en twee puls uitgangen (OUT1 en OUT2). Klemmen A1 tot en met A5 zijn galvanisch gescheiden van klemmen B1 tot en met B6.

Om de uitgang (OUT1) in te schakelen, zet u een spanning van 5 volt tot 30 volt op klem (IN1). Om de uitgang (OUT2) in te schakelen, zet u een spanning van 5 volt tot 30 volt op klem (IN3). 

De ingeschakelde uitgang kunt u vervolgens afregelen door op ingang (IN2) de spanning te laten variëren tussen 0 volt en 5 volt. Het bereik waartussen de uitgang kan variëren is instelbaar via de on-board blauwe trimmers op de module. 

Op deze module is een 5 volt geïsoleerde voedingsspanning uitgang aanwezig op klem A1 en A5. Deze geïsoleerde spanning kunt u gebruiken om de ingangen mee aan te sturen. Zodoende heeft u niet een extra externe voedingsspanning nodig.

Functie

De actieve output geeft een PWM signaal met een frequentie van ongeveer 225Hz. De duty-cycle kan gevarieerd worden met de extern aangesloten potmeter. Welke output actief wordt, hangt af van de ingangen. Als IN1 hoog is wordt OUT1 actief, als IN3 hoog is wordt OUT2 actief. Er kunnen echter nooit twee uitgangen tegelijk actief zijn.

De output zal de stand van de potmeter volgen. Hoe dit gebeurd kan ingesteld worden met de 4 potmeters: V-max, V-start, Ramp-Op en Ramp-af.

  •          Met V-Max kan de maximale duty-cycle ingesteld worden tussen 50% en 100%,
  •          Met V-start kan de minimale duty-cycle ingesteld worden tussen 0% en 50%.
  •          Met Ramp-op kan de snelheid ingesteld worden waarmee de duty-cycle mag stijgen,
  •          Met Ramp-af de snelheid waarmee hij mag dalen.

Draairichting instel potmeters

Met de klok meedraaien  verhoogt de betreffende instelling. En visa versa de andere richting op verlaagd de instelling. 

  1. Let op, voorkom dat deze ingang IN2 een spanning hoger dan 5v krijgt, dit kan de module permanent beschadigen.