Joystick naar PWM klepsturing

PR159-JOY2PWM

Nieuw product

Bestuur max. twee (hydraulische) kleppen via Joystick of analoog signaal (0v..5vDC). Uitgang op basis van puls breedte modulatie (PWM). 

Meer details

Meer informatie

Joystick naar PWM

Deze module kan gebruikt worden voor Joysticks (met of zonder middenstand) of voor stuursignalen tussen 0 en 5 volt. Door middel van de on-board trimmers kan de begin-, midden- en eindstand worden ingesteld. Indien middenstand niet gewenst is, kan dit eenvoudig worden afgeregeld.

Het ingangssignaal wordt proportioneel omgezet naar de twee aanwezige PWM uitgangen. De PWM uitgangen zijn "high-side" geschakeld op 225Hz. Indien gebruik gemaakt wordt van een middenstand, dan zal beide uitgangen niet actief zijn indien de Joystick zich in middenstand bevind. Zodra de joystick de middenstand verlaat, zal de betreffende uitgang ingeschakeld worden. De hysteresis (start van de uitgangen) kan ingesteld worden.

De module werkt op 24 volt. Op aanvraag zijn er ook 12v regelaars beschikbaar. 

Aansluiten

Bij joystick met potentiometer uitgang:

 1. Klem B1: Sluit hierop de min (-) van de voeding (0v DC)
 2. Klem B2: Sluit hierop de plus (+) van de voeding (24v DC)
 3. Klem B3: Sluit hierop de plus (+) van (hydraulische) klep nummer 1
 4. Klem B4: Sluit hierop de min (-) van (hydraulische) klep nummer 1
 5. Klem B5: Sluit hierop de min (+) van (hydraulische) klep nummer 2
 6. Klem B6: Sluit hierop de min (-) van (hydraulische) klep nummer 2
 7. Klem A1: Dit is een 5v uitgang voor de potentiometer van de Joystick
 8. Klem A2: Niet in gebruik
 9. Klem A3: Sluit hierop de loper van de potentiometer aan
 10. Klem A4: Niet in gebruik
 11. Klem A5: Dit is de 0v DC uitgang voor de potentiometer van de Joystick

Indien u gebruik maakt van een analoog stuursignaal tussen 0 en 5 volt, dan kunt u dit stuursignaal aansluiten op klem A3. De potentiometer vervalt dan. Dit stuursignaal komt bijvoorbeeld van een DAC van een PLC.

Afregelen

 1. Sluit de module aan zoals beschreven.
 2. Plaats de joystick in ruststand. (Dit wordt de stand waar de uitgangen niet actief zijn)
 3. We gaan nu alle trimmers instellen in basis positie om inregelen eenvoudiger te maken:
  1. Draai de trimmer V-MAX en RAMP-OP met de klok mee (rechtsom) tot einde (de trimmer kan 14 slagen maken, dus maximaal moet u 14 slagen maken met de klok mee. Trimmer gaat niet stuk als u te ver draait).
  2. Draai de trimmer  V-Start en RAMP-AF tegen de klok in (linksom) in tot einde.
  3. Als u dit gedaan heeft, moet de indicatie LED continue groen branden, ongeacht de positie van de Joystick
 4. Nu wordt er gestart met inregelen van de joystick vanuit de neutrale positie naar omlaag. Zet de joystick in neutrale basis positie. De indicatie LED moet groen branden.
  1. Draai RAMP-AF met de klok mee net zolang tot de indicatie LED afwisselend groen/rood knippert.
  2. Als de LED afwisselend groen/rood knippert, draait u de trimmer één slag terug (tegen de klok in). De indicatie blijft nu continue groen branden. 
  3. Controleer, als u de joystick uit de neutrale stand haalt richting omlaag, dat de indicatie afwisselend groen/rood knippert. Indien u de joystick later of eerder wilt reageren, kunt u dit met RAMP-AF trimmer instellen.
 5. Nu wordt er gestart met inregelen van de joystick vanuit neutrale positie omhoog. Zet de joystick in neutrale basis positie. De indicatie LED moet groen branden.
  1. Draai RAMP-OP tegen de klok in net zolang tot de indicatie LED afwisselend groen/rood knippert. 
  2. Als de LED afwisselend groen/rood knippert, draait u de trimmer één slag terug (met de klok mee). De indicatie blijft nu continue groen branden. 
  3. Controleer, als u de joystick uit de neutrale stand haalt richting omhoog, dat de indicatie afwisselend groen/rood knippert. Indien u de joystick later of eerder wilt reageren, kunt u dit met RAMP-OP trimmer instellen
 6. De midden positie en de start positie van omhoog en omlaag is nu afgeregeld. Nu moeten we alleen nog de eind positie instellen waar de joystick 100% staat. 
  1. Breng de Joystick maximaal omlaag. Controleer of de indicatie LED's nu snel afwisselend knippert. Is dit het geval, dan is de uitgang op 100%. Is dit niet het geval, draai dan met de trimmer V-START met de klok mee (rechtsom) net zolang de indicatie LED snel afwisselend knippert
  2. Breng nu de Joystick maximaal omhoog. Controleer of de indicatie LED's nu snel afwisselend knippert. Is dit het geval, dan is de uitgang op 100%. Is dit niet het geval, draai dan met de trimmer V-MAX tegen de klok in (linksom) net zolang de indicatie LED snel afwisselend knippert
 7. De module is nu afgeregeld en klaar voor gebruik. 

Hieronder een plaatje wat u afstelt met de blauwe trimmers op de module. Met de trimmers verandert u de oranje lijnen in het plaatje hieronder. De trimmer rechtsom draaien (met de klok mee) zet de betreffende oranje lijn hoger. Linksom draaien (tegen de klok in) zet de betreffende oranje lijn lager.

Joystick afregelen